Styrelse

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Styrelsen 2020


Ordförande (samt Atlasinventering och floraväkteri):

Staffan Åström, Aspås, carex47@gmail.com, 070-68 68 274


Kassör (samt medlemsärenden och floraväkteri):

Lars-Åke Bäckström, Litsnäset,  Lit,  lars-ake.backstrom@live.se,

070-380 33 43


Sekreterare:

Göran Dahl, Glösa, Alsen, dahl.goran@telia.com, 072-234 40 04


Ledamot:

Henrik Zetterström, Frösön, heze@telia.com, 070-290 90 20


Ledamot:

Johanna Söderberg, Östersund, johanna.soderberg@yahoo.se,

070-647 33 16


Suppleant:

Bo Svartholm, Frösön, bo.svartholm@gmail.com, 070-627 60 73


Revisor:

Bengt Ålkils, Östersund, bengtalkils@live.se, 070-548 37 94

Christer Pålsson, Ås, chrpal56@gmail.com, 070-648 59 70


Valberedning:

Ingvar Alkemar,Orrviken, ingvar.alkemar@gmail.com, 073-041 59 92 

Bengt Ålkils, Svedje, bengtalkils@live.se, 072-548 37 94