Hem

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Den jämtländska floran


Den botaniska historien i Jämtland går långt tillbaks. Många botanikers resor till Jämtland  har blivit reseberättelser från 1700-talet och framåt. Framstående botaniker som Laestadius och Hartman har i skrift lämnat sina intryck av Jämtland.


Den 12 november 1884 publicerade Petter Olsson en, som han kallade det, "Sammanställning af Jemtlands högre växter". Flera av de växter och växtlokaler som han beskriver kan vi än idag återfinna.


Även Thorvald Lange hänvisade flitigt till Olsson, när han den 1 september 1937 publicerade sin "Jämtlands kärlväxtflora". Det är fascinerande att ta del av denna mycket gedigna flora, som är så heltäckande över Jämtlands alla socknar. Mycket har vi i modern tid hittat igen och lika mycket har vi inte återfunnit. Dels beroende på förändringar i jord-, skogsbruk och vatten-reglieringar och dels på grund av alltför oprecisa lokalangivelser.


Lange lät större delen av sitt insamlade växtmaterial gå till Åbo Akademis herbariesamlingar i Finland. Dock finns en hel del herbarieark från Lange att återfinna i olika svenska herbarier i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm.


I modern tid har i tryck publicerats floror över dåvarande Lits kommun av Per N. Jonsson 1956, samt Ragundaområdets kärlväxter av Carljohan Wikström 1991. 

Bli medlem i Jämtlands Botaniska Sällskap


Medlemsavgift: 100:-/år

Familjemedlem: 20:-/år

Plusgiro: 198 45 37-9

Bankgiro: 5837-2038


Kontakt:

Lars-Åke Bäckström

lars-ake.backstrom@live.se