Välkommen till

Jämtlands Botaniska Sällskap

Vi hälsar alla som är intresserade av Jämtlands vilda växter - oavsett kunskapsnivå - hjärtligt välkomna till vår förening. Hos oss träffar du människor med botaniskt intresse och det blir många givande möten och exkursioner. Vårt mål är att sprida kunskap om Jämtlands ovanligt rika växtvärld.

Följ oss gärna på vår Facebooksida där vi informerar om aktiviteter och du kan göra inlägg om växter du sett och ställa frågor.

Bli medlem!

Som medlem i Jämtlands Botaniska Sällskap får du kontakt med likasinnade botanikintresserade entusiaster. Vi erbjuder våra medlemmar kurser, aktiviteter och utflykter där du kan lära dig mer om Jämtlands växtvärld. Oavsett kunskapsnivå är du varmt välkommen till oss.


Kom in i gemenskapen!

Jämtlands flora

Jämtland som är Sveriges näst största landskap till ytan utgörs av flera speciella naturtyper. En stor del består av fjäll och fjällnära natur. Flera riktigt stora sjöar och älvar sätter sin egna prägel på landskapet. Jämtland är ovanligt orkidérikt för svenska förhållanden. Fler än 20 arter orkidéer trivs i skogarna och på fjällen där den kalkrika berggrunden bidrar till rikedomen. Jämtland har den till ytan största kalkberggrunden i Sverige och på flera platser kan man se helt vita kalkblekesjöar och kalktuffer. Här är Jämtland sverigeunikt, ja till den grad att orkidén guckusko har Europas största population i Jämtland.
Jämtlands landskapsblomma är också en orkidé – brunkullan. Brunkulla är endemisk för Jämtland och Härjedalen, det vill säga den finns endast här i Sverige. Den skiljer sig också genetiskt från de populationer av brunkulla som finns i Alperna. För närvarande pågår forskning på vad som i detalj skiljer den från de sydliga brunkullorna.
Några andra arter som får långväga botanister att besöka Jämtland då de är mycket ovanliga i övriga Sverige, är: ryssbräken, smällvedel, klådris, jämtlandsmaskros, dovresnögräs, m.fl.
Vägrenar i Jämtland är något alldeles extra under hög- och sensommaren med orkidéer och ängsgentianor i mycket stora mängder. Jämtland är nog det enda landskapet i Sverige med blommande guckuskor i vägkanten.