Äldre nummer av Tidskriften Rödbläran

2023 nr 2

2   Ledare - Jan-Olof Tedebrand

3   Fynd av vätteros i Örnsköldsvik - Jan-Olof tedebrand

4   DNA-forskning av brunkulla & vityxne - Göran Dahl

6   Vad kan DNA berätta för oss - Jöran Klink

11 Redovisning av Floraväkteri 2023 - Lars-Åke Bäckström

14 Knärot - dags att revidera rödlistan? - Staffan Åström

15 100-års jubileum - Eva & Håkan Sundin

15 Ny kunskap om långskägg - Jan-olof Tedebrand

16 Utflykt till Lillån - Maja-Klara Lundahl

20 Bilogiskt kulturarv i Sörmland - Linnea Glav Lundin

25 Åkerogräs i Jämtlands län 2021-23 - Lars-Åke Bäckström

28 Fagning vid Hälloms ängsbackar - Jan-Olof Tedebrand

30 Vattenväxter som miljöindikatorer - Stefan Grundström

35 Svampkonsulentsträff i Borgsjö - Jan-Olof Tedebrand

36 Växtinventering inom Atlasprojektet - Lars Fröberg

2023 nr 1

2   Ledare - Staffan Åström

6   Guckuskon i Jämtlands län - Staffan Åström

6   Årets växt 2023 - Kärrspira - Lars-Åke Bäckström

8   Hällebräckan i Galtström - Lage Sandgren

13 Explosion av sanddraba på Alnö - Håkan Sundin

14 Benjamins väg in till växtriket - Benjamin Alarcón

16 Expedition svampklump - Jan-Olof Tedebrand

18 Blomningsfenologi hos viden - Eva och Håkan Sundin

20 Ökat intresse för löv- och blandskogar - Jan-Olof Tedebrand

22 Naturum Ånge - Aline Vullioud & Rebecka Andersson

24 Invasiva arter i Västernorrland - Tove Lönneborg

27 Sommarutflykter i vulkaniska norra Alnön - Carina Sandgren

29 Häng med ut i sommar - MBF:s sommarprogram


2022 nr 2

2   Ledare. Vintertid - tid för förkovran - Håkan Sundin

3   Sällsynt rostsvamp funnen i Jätland - Lars Grönvik

5   Alnö Hemb.för. låter gräsmattan blomma - Agneta Toomingas

6   Mossor i Kåski gammelskog - Jan-Olof Tedebrand

10 Ny kunskap om långskägg - Per-Anders Esseen

16 Om Humulus lupulus i Jämtland - Thorvald Lange SBT 1930

20 SBF:s inventeringsläger i Gäddede - Staffan Åström

21 70 år bland vilda blomster på norra Alnön - Eva Grafström

25 Höjdardag hos Lena & Roine i Roggafors Jan-Olof Tedebrand

26 Mer än bara solrosfrö i säcken - Lars-Åke Bäckström

28 Brunkulla i Jämtland - Göran Dahl

29 Oväntat fynd av stor låsbräken - Lars-Åke Bäckström

30 Hassel i mellersta Norrland - Lage Sandgren


2022 nr 1

 

Ledare. Floravänner – Eva Sundin
3 Det som göms i snö… – Eva och Håkan Sundin
4 Årets växt 2022 - grönpyrola – Lars-Åke Bäckström
6 Alnöseminariet blev rörlig bild – Jan-Olof Tedebrand
8 Tallnaturskogar i Medelpad och Jämtland – Erica Hästdahl
12 Inventering av kärlväxter i västra Jämtland inom Atlasprojektet – Lars Fröberg
14 Naturskyddsföreningen satsar på artrika vägkanter – Jan-Olof Tedebrand
18 Mjällån – ett reservat i ständig förändring – Stefan Grundström
22 Häng med ut i sommar! MBF Sommarprogram 2022 – MBF programgrupp
26 Ny lokal för gulldraba, Draba alpina – Peter Ståhl


2021 nr 2

 

2 Ledare. Sommarminnen – Lars-Åke Bäckström
3 Vaxnycklar i Härjedalen för första gången – Lennart Karlsson
4 Skogsfru på Litsnäset – Lars-Åke Bäckström
6 Maja-Klara i Kåski har funnit orkidén skogsfru – Jan-Olof Tedebrand
11 Pyrolor i Kåskiskogen – Kerstin Stickler (bilder)
11 Stallört, Ononis spinosa ssp. hirchina, ny för Medelpad – Eva och Håkan Sundin
12 Gullvivans två blomformer och en avvikande form – Staffan Åström
13 Lönnmålla och svedjenäva i Solbacken i Sörberge – Håkan Sundin
14 Sandmaskrosorna på Alnön – Hans Rydberg
18 Stor låsbräken i Västjämtland – Andreas Johnsen
20 Återfynd av kärrbräken, Thelypteris palustrisStaffan Åström
21 Inventering av kommunal rekreationsskog i Sundsvall – Jan-Olof Tedebrand
22 Dikeslånke åter rapporterad från Medelpad – Håkan Sundin


2021 nr 1


2 Ledare. Vår tid är nu… – Håkan Sundin
3 Årets växt 2021 - tibast – Lars-Åke Bäckström
5 Liten blåklocka, Sverige har fått en nationalblomma – Stefan Grundström
7 Småsileshår i Jämtland – Staffan Åström
8 Inventera åkerogräs! – Sebastian Sundberg, Jan Y. Andersson
11 Vårlig ängsbränning vid Torsboda i Timrå – Jan-Olof Tedebrand
12 Kalktallskogar i Medelpad – Jan-Olof Tedebrand
14 Malaxis monophyllos Ny kunskap om knottblomstrets ekologi – Peter Ståhl
20 Sundsvalls Mykologiska Sällskap 50 år! – Bengt Gunnar Jonsson
22 Häng med ut i sommar! MBF Sommarprogram 2021 – MBF programgrupp
26 Vi minns Lars Lundberg 1922–2021 – Staffan Åström


2020 nr 2


2 Ledare. Inventera åkerogräs – Staffan Åström
3 Vi minns Bengt Petterson 1949–2020 – Staffan Åström
5 Råttsvans Myosurus minimus i Johannedal, Sköns socken – Eva Sundin
8 Oxsjövallen, Borgsjö – Annika Carlsson
10 Valvallen - en fäbodvall bland Kalls lågfjäll – Staffan Åström
12 Rapport från ett försök med insådd fältgentiana – Göran Dahl
14 Lyckad jakt på knottblomster – Agneta Toomingas
16 En studie i hökfibblor – Staffan Åström
18 Topp för färggranna ängssvampar – Hjördis Lundmark
21 Intressanta fältdiskussioner om ängsvård – Jan-Olof Tedebrand


2020 nr 1


2 Ledare. Våra vägkanter - Sveriges längsta ängsmark - Jan-Olof Tedebrand
3 Årets växter 2020 - springkorn, jättebalsamin och blekbalsamin - Lars-Åke Bäckström
7 Strandskinnlav funnen i Undersåker - en ny art för Jämtland och övriga Norrland - Fredrik Larsson
10 Efraim Eriksson, Sundsvallsbo och storsamlare av lavar - Lage Sandgren, Håkan Sundin, Måns Svensson, Jan-Olof Tedebrand
17 Stort intresse för livet i skogen - Maria Danvind
18 Sök knottblomster i sommar! - Stefan Grundström
20 På sotiga brandfält i Hälsingland - Jan-Olof Tedebrand
26 Lär känna blommor och natur i din hembygd, MBF Sommarprogram 2020 - MBF programgrupp


2019 nr 2


2 Ledare, Förändring – Staffan Åström
3 På jakt efter stor låsbräken Botrychium virginianum i Lit i Jämtland – Peter Ståhl
7 Nytt om låsbräknar i Sverige – Staffan Åström
8 Hälsinglands Flora, recension – Stefan Grundström
12 Brunkullan i Vålådalen - en ursprunglig population? – Göran Dahl
14 Växtfynd i Jämtland 2018-2019 – Lars-Åke Bäckström
16 Spindelört funnen i Jämtland – Lars Grönvik
18 Botanikdagar i härliga Härjedalen – Jan-Olof Tedebrand


2019 nr 1


3 Ledare. Härjedalens landskapsblomma – Staffan Åström
4 Långtidsstudie av nipsippan i Ångermanland – Jan A G Lundqvist
25 Årets växt 2019, tätört, dvärgtätört och fjälltätört – Lars-Åke Bäckström


2018 nr 2


3 Ledare. Summerar en varm sommar – Staffan Åström
4 Växthuseffekten Så påverkas Jämtlandsfjällen av klimatförändringarna – Staffan Forssell, Bengt-Göran Carlsson
10 Styvstarr och växthuseffekten – Staffan Forssell, Anna Stenström
12 Historien om Hundshögen – Staffan Forssell, Ingemar Näslund
15 Lill-Gransjöbäcken - en välmående nyckelbiotop – Lars Grönvik
20 Ryssbräken vid Albacken – Lars-Åke Bäckström
23 Ryssbräken x kejsarskivling = sant – Jan-Olof Tedebrand
25 Bli floraväktare – Redaktionen
26 Vi minns Håkan Lindström (1950-2018) – Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand
30 Så underlättar du valideringen - i fält och vid rapportering i Artportalen – Redaktionen


2018 nr 1


3 Årets växt 2018, gullpudra, kustgullpudra och polargullpudra – Lars-Åke Bäckström
6 Redovisning av floraväkteri 2017 – Lars-Åke Bäckström
10 Ny svampart för vetenskapen funnen i Timrå! – Jan-Olof Tedebrand
12 Kremlor och riskor - Svampveckan 2018 – Jan-Olof Tedebrand
14 Besöksmålet "Blomsterfjället Ansätten" 32 år 2018 samt Orkidévandringar – Rut Magnusson
20 Medelpads botaniska förening Programpunkter 2018 – Redaktionen
23 Jämtlands Botaniska Sällskap, Programpunkter 2018 – Redaktionen


2017 nr 2


3 Ängens Svampar – Jan-Olof Tedebrand
11 Hybriden älväxing X flaskstarr funnen i Aspås socken, Jämtland – Staffan Åström
13 Jättebalsamin i massor – Olof Svensson
15 Skuggnäva, ny art för Jämtland – Staffan Åström
16 Guckusko, riktad insats för Floraväktarna i Jämtlands län 2017 – Lars-Åke Bäckström
18 Vegetationsområden i Jämtland 1937 – Thorvald Lange

2017 nr 1


3 Spännande ängs- & hagmarksseminarium i Bräcke, Jämtland, i april 2016 – Maria Danvind
12 Fjällsvampen kantarellnavling funnen vid havet i Medelpad! – Håkan Sundin
14 Validering av kärlväxtfynd i Artportalen på gång – Nationella valideringsgruppen för kärlväxter
16 Floraväkteriet i Västernorrlands län – Olof Svensson
19 Årets växt 2017 - svart och röd trolldruva – Lars-Åke Bäckström
24 Redovisning Floraväkteri 2016 Jämtlands län – Lars-Åke Bäckström
26 Från fjället till Ljusnedals vägkanter – Carolin Sandgren
29 Trender i antal på våra större brunkullalokaler – Göran Dahl


2016 nr 2


3 Svenska Botaniska Föreningens Nordiska botanikresa i Jämtland – Staffan Åström
14 Medelpads Botaniska Förening (MBF) 2006-2016. Några minnesglimtar – Jan-Olof Tedebrand
19 På lavexkursion längs Indalsälven – Måns Svensson, Martin Westberg, Ulf Arup
22 Blomsterfjället Ansätten – Rut Magnusson
25 MBF:s Ljungdalenresa 15-17 juli 2016 – Eva Sundin
27 Intressanta fynd vid svampvecka i Mittsvenska området – Jan-Olof Tedebrand
29 Hybriden blåhallon X hallon funnen på Alnön i Medelpad – Agnetha Toomingas, Lage Sandgren


2016 nr 1


3 Rutlåsbräken på Åstholmen, Medelpad – Håkan Sundin
6 Lövbergsängen i Sidsjö har fått en nygammal låsbräken på sin mark – Bo Norell
9 Årets växt 2016 – Smörbollar – Lars-Åke Bäckström
12 Redovisning Floraväkteri 2015 – Lars-Åke Bäckström
17 Nattskärrans trådskivling - Ny art för vetenskapen – Jan-Olof Tedebrand
19 Ny bok för blomsterälskare - Upptäck blommornas värld. Författare Margareta Edqvist och Eva Stenvång Lindqvist. – Redaktionen
20 Programpunkter MBF 2016 – Redaktionen
21 JÄBS aktiviteter sommaren 2016 – Redaktionen


2015 nr 2


3 Atlasinventering 2015 – Staffan Åström

5 Mykologiveckan i Timrå 2014 – Jan-Olof Tedebrand

8 Europeiskt Cortinariusmöte i Borgsjö 28/8 – 3/9 2016 – Jan-Olof Tedebrand

10 “Gräv där du står”-flora – Henrik Zetterström

11 Jättegröe i Krokomsviken – Staffan Åström

12 Nytt naturreservat i Ångermanland med rik flora – Bråtan i Nora socken – Stefan Grundström

15 Grova och stora träd i Jämtlands län – Staffan Åström

17 Gullgentiana i Brunflo – Lars-Åke Bäckström

21 Krusnate, Potamogeton crispus, i Jämtland – Staffan Åström

22 Fältgentiana, Gentianella campestris, dess underarter och varieteter – hur skiljer man dem åt? – Staffan Åström


2015 nr 1

 

3 Norna - en vacker kosmopolit - Sven Hansson

5 Bergbräken vid Skurdalshöjden - Lars-Olof Grund

7 Årets växt 2015 - Ögonpyrola - Lars-Åke Bäckström

10 Kell och Gösta värnar om stora gamla träd - En viktig naturvårdssatsning. Bokrecension - Jan-Olof Tedebrand

14 Vattenpest och smal vattenpests utbredning i Medelpad - Agnes Axbrink, Dina Faisl och Karin Martin

16 Botanikdagarna i Ångermanland 2014 - Stefan Grundström

22 Naturens kalender - Börja rapportera du också!

23 Långskägg - ett överraskande nyfynd - David Rocksén

24 Blomsterfjället Ansätten - Staffan Åström


2014 nr 2

 

3 Den mystiska skogsfrun - Sven Hansson

6 Att digitalisera en flora - Staffan Åström

12 Några av sommarens fynd i Östersund - Lars-Åke Bäckström

15 Kvarngröe, Glyceria grandis - ny art för Jämtland? - Bengt Petterson

16 Oväntat fynd på Frösön - Henrik Zetterström

17 Utplantering av klådris i Västernorrland - Maria Danvind

18 Clarys hemlighet - Håkan Lindström

21 Spännande svampvecka i Timrå - Jan-Olof Tedebrand

26 Döviksberget och svedjenäva - Lage Sandgren

33 Medelpads Botaniska Förenings mötesprogram

34 Tromsöpalm i Håsjö - Håkan Lindström

35 Ytterligare florafynd i Jämtlands län 2014


2014 nr 1

 

3 Artportalen – ett viktigt verktyg för botaniska föreningar - Lars-Åke Bäckström

10 Mikroklimatets inverkan på utbredning och anpassning hos växter - Johan Dahlberg

13 Redovisning Floraväkteri 2013 Jämtlands län - Bengt Petterson

17 Snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br. funnet i Jämtland - Leif Persen Galten

20 Hur har det gått för Sveriges första fynd av glansruta Thalictrum lucidum i Husum, Örnsköldsvik? - Dan Norlin & David Rocksén

23 Koppla av en vecka, lär känna svampar och svamp kompisar! Inbjudan till Svampvecka i Timrå.

24 Medelpads flora III – Nystarten - Bege Jonsson

31 Haveröinventeringen 2014. Inbjudan till inventerings läger i Medelpad

32 Årets växt 2014 - slåtterblomma - Lars-Åke Bäckström

34 Sommarprogram 2014 för JÄBS


2013 nr 2

 

3 Floraväktarläger i Funäsdalen 18-21 juli – Ulla-Britt Andersson

9 Håkan Lindströms lista över lokalt skyddsvärda och hotade kärlväxter i Medelpad – Jan-Olof Tedebrand

13 Kransslinga, Myriophyllum verticillatum, ny art för Härjedalen – Håkan Sundin

14 Fjällmossakursen i Enaforsholm augusti 2013 – Staffan Åström

18 Rosendunört, Epilobium hirsutum, nyupptäckt art för Jämtland

19 Ängarna i Nordsjö – värda att bevara för framtiden – Hjördis Lundmark & Jan-Olof Tedebrand

21 MBF:s vattenväxtexkursion till Mjösund – Eva Sundin

23 JÄBS exkursion efter skogsfru 4 augusti 2013 – Lars-Åke Bäckström

25 Floraväkteri Jämtlands län 2012 – Bengt Petterson


2013 nr 1

 

3 Hommelloken – en lokal för humle – Staffan Åström

6 Sveriges största klådrislokal Ö om Russfjärden, Strömsund – Fredrik Jonsson

11 Florafynd 2012 – Bengt Petterson

12 Några intressanta växtlokaler i Örnsköldsvik – Dan Nordin och David Rocksten

29 Rättelse – Bengt Petterson

30 Växter i Jämtland – Thorvald Lange (1948)

48 JÄBS program 2013

49 Medelpads Botaniska Förenings vårprogram 2013

50 Inbjudan till Floraväktarkurs i Västra Härjedalen


 

2012 nr 2

 

3 Blomster i Ragundaland – Karl Wedholm

7 Nipsippan i Sollefteå kommun – Maria Danvind

9 Svampfynd 2010 – 2012 – Jan-Olof Tedebrand

12 Mjällådalen – ett storslaget landskap med rik mångfald – Stefan Grundström, Elisabeth Nilsson och Lennart Vessberg

19 Smånunneört vid Björnskallen! – Eva och Håkan Sundin

  2012 nr 1

 

4 Jakten på Bacidia almquistiiStefan Ekman, Måns Svensson, Anette Glamsjö och Patrik Glamsjö

6 Några växtfynd i Medelpad under 2011 – Eva Sundin

9 Florafynd i Jämtlands län 2011 – Bengt Petterson

10 Inventering av rödlistade växter i Mjällådalen 2011 – Stefan Grundström

11 Kattfot – årets växt 2012 – Bengt Petterson

12 Våra artrika vägkanter – Stefan Grundström & Jan-Olof Tedebrand

16 MBF Program för perioden maj-oktober 2012

18 JÄBS Program för sommaren 2012

19 JÄBS Inbjudan till floraväkteri i västra Härjedalen

 

2011 nr 2

 

4 Några adventivväxtfynd – Staffan Åström

7 Guldtrattskivling (Leucopaxillus subzonalis) en vacker och sällsynt svamp vid Stortjärn, Slåtteråsen, Jämtland – Karin Källström

11 Till minne av Åke Jonsson – Ulla Henriksson & Christer Pålsson

12 Gullgentiana, Gentiana lutea, ny art i Jämtland – Bengt Petterson

13 Stadsberget i Fugelsta, en kalkstenstäkt vid Storsjön – Lars-Åke Bäckström


 2011 nr 1

 

3 Lavar och växter vid Ulvberget-Husberget – Fredrik Jonsson

7 En lyckad svampvecka – Jan-Olof Tedebrand

7 Efterlysning – Bengt Petterson, Lars-Åke Bäckström

8 Kärlväxternas högsta zoner på Helagsfjället och i Sylarna – Sven Kilander

14 Sex biotoper för trubbig brosklav Ramalina obtusata i Jämtland – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

16 Intressanta växtfynd 2010 – Lars-Åke Bäckström, Bengt Petterson

17 Floraväktarna sponsrar seminarium om våra blommande vägkanter

18 Inbjudan till Floraväktarkurs och Floraväkteri

19 JÄBS Sommarprogram 2011

 

 2010 nr 2

 

3 Lite om Aspås flora – Staffan Åström

8 Ängsruta eller backruta Thalictrum flavum eller simplex? Resultat av provodling – Anders Delin

11 Knutshö – ett av Nordens allra växtrikaste fjäll – Staffan Åström

15 Floraväkteri, en resa i tid och rum – Lars-Åke Bäckström

18 Nya landskapsfloror – Lars-Åke Bäckström


 2010 nr 1

 

3 Lunglavsknapp, skrovellavsknapp och apotetier på lunglav och skrovellav – Fredrik Jonsson

9 Backglim i Myrviken 2009 – Lars-Olof Grund

10 Gökärt Lathyrus linifolius X 4 – Bengt Petterson

11 Åsstarr Carex pallens 2009 – Bengt Petterson

12 Nya tidskrifter - ACtaea och Nordrutan

13 Esparsett Onobrychis viciifolia vid banvallen i Trångsviken – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

14 Leta knärot i sommar! – Lars-Åke Bäckström

16 Ny rödlista publicerad – Lars-Åke Bäckström

19 JÄBS Sommarprogram 2010

 

 2009 nr 2

 

3 Botanikdagarna i Jämtland 2009 – Ulla-Britt Andersson

6 Hur var det egentligen med starrarna längs Föllingevägen i Aspås och norr om bron över Långan – Staffan Åström

7 Getväppling och den bleka binkan vid Prästberget – Bengt Petterson

8 Storsjöturen på Botanikdagarna – Lars-Åke Bäckström

10 Rapport angående resan till Jämtland 1814 – Carl Johan Hartman

13 Florafynd 2009 – Lars-Åke Bäckström

14 Bergbräken, Oreopteris limbosperma, och borsttåg, Juncus squarrosus återfunna på gamla Langelokaler i Björkede – Staffan Åström

15 Inbjudan till Mosippsutflykt

16 Gräsull i Jämtlands län – Lars-Åke Bäckström

18 Omslagsbilden: Springkorn, Impatiens noli-tangereLars-Åke Bäckström


 2009 nr 1

 

3 Årets växt 2009, Gräsull – Lars-Åke Bäckström

5 Getlaven vid Hoverberget – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

8 Amerikansk sönderfallslav och liten sönderfallslav i Jämtland och Europa – Fredrik Jonsson

10 Grangytterlav åter på Jämtländsk mark – Fredrik Jonsson

10 Fortsätt rapportera fynd av låsbräken – Lars-Åke Bäckström

11 Minnen från Torvalla – Karin Heggestad

14 Svampfynd 2008, fortsättning – Bengt Petterson

16 Prenumerera på de andra landskapens floratidskrifter och köp de kommun eller sockenfloror som utkommer – Anders Delin

17 Inget återfynd av skogsbjörnbär i Håsjö – Lars-Åke Bäckström

18 Omslagsbilden: Mosippa – Bengt Petterson

19 JÄBS Sommarprogram 2009

 

 2008 nr 2

 

3 Kärlväxtinventering inom delar av Torvalla 2:21 och 9:7 i Östersunds kommun – Lars-Åke Bäckström

7 Far åt vassen! – Marie Hedman

10 Inventering av natar i Jämtlands län sommaren 2008 – Marie Hedman

14 Florafynd och svampfynd 2008 – Bengt Petterson

16 Höstlåsbräken och andra fynd i trakten av Överhogdal – Sven Jonsson

18 Välkomna till botanikdagarna i Jämtland!

 

 2008 nr 1

 

3 Carl-Olof Wetterhall 1915-2008 – Folke Björkbäck, Jim Lundqvist

5 Kalkbräken, Gymnocarpium robertianum, funen i Härjedalen – Håkan Pleijel

6 Ny växtplats för skogsfru i Härjedalen – Sven Jonsson

8 Hur hamnade den ljusrosa jätteklinten, Stemmacantha carthamoides, från Atlasbergen, i Erik Anderssons trädgård i Björksjönäs, nordväst om Hoting? – Göran Westerström

9 Botanikdagarna 2009 – Bengt Petterson

10 Holdershatten - lågfjäll vid norska gränsen – Staffan Åström

12 Efterlysning - leta låsbräken i sommar – Lars-Åke Bäckström

17 Rödlistade kärlväxter längs våra vägkanter – Bengt Petterson

18 Vårtecken – Lars-Åke Bäckström

18 Sommarutflykter 2008

19 Omslagsbilden: sandviol – Lars-Åke Bäckström

 

 2007 nr 2

 

3 Jättesköldlav, Cetrelia olivetorum, återfunnen på en lokal i Jämtland efter 130 år – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

6 Några växtfynd i Östersund 2007 – Lars-Åke Bäckström

7 Jättelaven vid Bergsberget, Offerdal – Fredrik Jonsson

8 Floranotiser 2007 – Mats Bolin

9 Efterlysningen - resultat – Bengt Petterson

11 Ovanlig bladform på hallon – Elvy Pierre

12 Mystiska bräsmor, Cardamine, börjar dyka upp i Jämtland – Bengt Petterson

14 Florafynd 2007 – Bengt Petterson

18 Fältgentiana på en helt naturlig (?) växtplats vid stranden av Öster-Noren, i närheten av Tännforsen – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

18 Introduktion/grundkurs i ArtPortalen

 

 2007 nr 1

 

3 Kärlväxtfloran inom tidigare I5 övningsområde i Östersund – Lars-Åke Bäckström

12 Årets växt 2007, Linnea – Lars-Åke Bäckström

13 Efterlysning Norna, Calypso bulbosaBengt Petterson

15 Efterlysning Tallört, Monotropa hypopitysBengt Petterson, Lars-Åke Bäckström

16 Hittills funna Lövbergsarter – Bo Norell

19 Program 2007

 


2006 nr 2

 

3 Inventering av klådris, Myricaria germanica, i Jämtlands län 2006 – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

11 Florafynd 2006 – Bengt Petterson

13 Nya starrarter för Jämtland hittade i Aspås – Staffan Åström

14 Lilla rut – Bo Norell

 

2006 nr 1


3 Nye ordföranden har ordet – Bengt Petterson

4 Florafynd 2005 – Bengt Petterson

5 Frösöstarrens utbredning i Härke på Frösön – Lars-Åke Bäckström

8 Floraväktararter i Jämtlands län – Bengt Petterson

12 Rapportering av rödlistade arter – Lars-Åke Bäckström

13 Årets växt 2006 - majviva och fjällviva – Lars-Åke Bäckström

14 Leta vityxne i sommar – Bengt Petterson

15 Program 2006


2005 nr 2


3 Vegetationsbälten på Helagsfjället – Sven Kilander

7 Besksöta trivs i Jämtland – Ingvar Alkemar

8 Projekt brunkulla - bokslut – Carl-Olof Wetterhall

13 Besök i fjällträdgård – Börje Hammarsten

14 Mykologiveckan i Hamra, Härjedalen 14-20/8 2006 – Jan-Olof Tedebrand

16 Hittat i "Langes jämtländska flora"… – Staffan Åström

18 Gäddtjärnarna i Håsjö – Staffan Åström


2005 nr 1


3 Skogsfru, årets växt 2005 – Lars-Åke Bäckström

5 Vityxneinventering i Jämtlands län 2004 – Lisa Öberg

6 Vityxne inom Åre och Krokoms kommuner – Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

7 Rödbläran Artikelregister 1988-2004

12 De vilda blommornas dag 2005

13 Brunkullan i Jämtland och Härjedalen - ekologi, populationsutveckling och skötselaspekter – Folke Björkbäck, Jim Lundqvist

23 Aktiviteter 2005


2004 nr 2


3 En vandrande vägkantsväxt - gulkämpar – Bo Norell

4 Pyramidbräckan Saxifraga hostiiBo Norell

4 Besök i fjällträdgård – Börje Hammarsten

5 Naturvårdstankar på 40-talet - brev från Helge Stenar till en vän – Helge Stenar

8 Jämtlands Botaniska Sällskap, JÄBS, verksamhetsberättelse 2004

10 Aktiviteter sommaren 2005


2004 nr 1


3 Ett exempel på kulturell floraspridning av idag – Göran Westerström

7 Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Strömsund 26-31 juli 2003 – Anders Delin

13 Återfinn några av Thorvald Langes växtlokaler från 30-talet! – Staffan Åström

15 De Vilda Blommornas Dag söndagen den 13 juni 2004


2003 nr 2


3 Jämtländska fynd av grenlav, Evernia mosomorpha – Fredrik Jonsson

4 Insamling och pressning av växter – Lars-Åke Bäckström

6 Inventeringar av rutor 2003 – Lars-Åke Bäckström

8 Program 2004

9 Florafestival på Naturhistoriska Riksmuseet 19-21 sep 2003 – Lars-Åke Bäckström

10 Samla åsstarr 2004 – Staffan Åström

12 Florafynd 2003

13 Carex pachystachya – nybestämd för Sverige – Staffan Åström

13 Grundkurs i blombestämning – Lars-Åke Bäckström

14 Lokala rödlistekandidater 2005, grovförslag till Länsstyrelsen i Jämtland – Staffan Åström

17 Två sällsynta kvastspikar funna i Jämtland – Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin


2003 nr 1


3 Vityxne, Pseudorchis albida, i Jämtland – Staffan Åström

6 Årets växt 2002, mosippan – Staffan Åström

10 Utdrag ur Rapport från Svenska Entomologmötet i Jämtland 28-30 juni 2002 – Johannes Bergsten mfl

14 Floraväkteriet i Jämtland - Härjedalen 2002 – Bengt Petterson

17 Grundkurs i blombestämning – Lars-Åke Bäckström

18 De Vilda Blommornas Dag

19 Program 2003


2002 nr 2


3 Fältmalört, Artemisia campestris, ny art för Härjedalen – Sven Jonsson

4 Grenlav, Evernia mosomorpha, funnen i södra Jämtland – Bo Norell

5 Tillfälliga gäster (malörtsambrosia, snärjmåra, nattskatta) – Lars-Åke Bäckström

6 Inventeringar i Kalls socken – Lars-Åke Bäckström

8 Florafynd 2002 – Bengt Petterson

9 Släktet kremlor (Russula) i orkidélandet - en lägesrapport – Jan-Olof Tedebrand

18 Borgsjöveckan 2003 - inbjudan till svamp- och färgintresserade – Siw Muskos, Hjördis Lundmark


2002 nr 1


3 Tuvbräcka, dvärghäxört, stickelfrö mm i mellersta Härjedalen – Anders Delin

6 Botaniska utflygter i sydvestra Jemtland och angränsande del af södra Trondheims amt sommaren 1889 – Mårten Elfstrand

9 Klådris - ny på rödlistan – Lars-Åke Bäckström

11 Gremeniella - talldödaren – Lars-Åke Bäckström

13 Florafynd 2001-2002

16 Medlemsförteckning JÄBS april 2002

19 Florautflykter säsongen 2002


2001 nr 2


3 En jämförande studie av tre olika inventeringsmetoder av kärlväxter – Ulrika Lundström

17 De vilda blommornas dag - 9 juni 2002 – Bo Norell

19 Landskapsfloratidskrifter är viktiga! – Anders Delin2001 nr 1


3 Till minne av Nils Dahlberg – Carl-Olof Wetterhall

4 Vad en regnig sommar kan ställa till med – Ing-Marie & Staffan Åström

8 Erbjudande från Svenska Botaniska Föreningen

9 Floraväkteriet i Jämtland - Härjedalen 2000 – Bengt Petterson

10 Svedjenäva, Geranium bohemicum, i Bräcke kommun – Pär Hedberg

11 Skogsbeten - en studie i arternas sammansättning, spridning och frekvens. Utdrag ur länsstyrelserapport – Pär Hedberg

12 En sommarkvällspromenad längs Semsån – Lars-Åke Bäckström

13 Några intressanta fynd från Länsstyrelsens naturskogsinventering 2000 – Göran Eriksson

14 Ytterligare fynd 2000

15 Jämtlandsmaskros, Taraxacum crocodes - anonym och hotad – Lars-Åke Bäckström, Bengt Petterson, Staffan Åström

18 Växter från resan till Tröndelag - Lisbeth Berntsson, Staffan Åström

19 Exkursionsprogram 2001


2000 nr 2


3 Sorg!!! - efter en bortgången stor låsbräken – Staffan Åström

4 Bidrag till kännedom om svampfloran i silurområdet – Jan-Olof Tedebrand

5 Vandringar längs skogsbilvägar – Kjell Berglin

8 Artrikedomen på jämtländska gräsmattor – Staffan Åström

10 Knölvial, en udda bekantskap – Lars-Åke Bäckström

11 Florafynd 2000

11 Inventeringar sommaren 2000 – Lars-Åke Bäckström

14 Några tankegångar i samband med svampinventeringar 2000 – Lars Lundberg

18 Florafynd 2000 – Staffan Åström


2000 nr 1


3 Botaniska anteckningar under en på Kongl. Vetenskaps- Academiens bekostnad företagen resa till och i Jemtland, under sommaren år 1850 – R W Hartman

8 Blomstersommaren 1999, florafynd

9 Bokanmälan - Planter i Trondheim gjennom tusen år

9 Orebladet, medlemsblad för Tröndelagsavdelningen

10 Gulsippan – Ewa Ericsson

11 Saxat ur floratidskrifter, Skogsfrun – Håkan Olsson

12 JÄBS referensbibliotek

13 Samla växter till Flora Nordica

14 Floraexkursioner 2000


1999 nr 2


3 Bombmurklor och vinterskål – Kjell Berglin

4 Inventeringsläge för inventering enligt den s.k. rikstaxmodellen – Lars-Åke Bäckström

7 Hur återspeglas arternas utbredning i rikstaxmodellen – Staffan Åström

10 Växter i före detta grustag – Lars-Åke Bäckström

11 Ruderatväxter vid järnvägen i Östersund – Staffan Åström

13 Norna vid Gimån – Lars-Åke Bäckström

15 Utdrag ur Botaniska utflykter i sydvestra Jemtland och angränsande del af södra Throndheims amt sommaren 1889 – Mårten Elfstrand

17 Floran på Grönfjället - Krönavajje i norra Kalls socken – Staffan Åström


1999 nr 1


2 En botanisk förening bildad i Jämtland

3 Bidrag till kännedom om svampfloran i silurområdet – Jan-Olof Tedebrand

10 Spindlingar i en bondskog vid Borgen i Oviken – Karl Soop

12 Något om rödlistade marksvampar mm i kalkbarrskog – Lars Lundberg

18 Intressanta svampfynd 1998 – Lars Lundberg

19 Arter från svampkursen på Birka 21-23 aug 1998 – Lars Lundberg

20 Naturliga ängar och naturbetesmarker - en hotad biotop – Lars Lundberg

23 Program för Steget Före och Jämtlands Flora 1999

26 Botanister, gå på algjakt i sommar! – Roland Bengtsson