Hotade arter i Jämtlands län

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Hotade kärlväxter i Jämtlands län enligt Rödlistan 2010 för Sverige

Klicka på bilderna så kan du studera dokumenten i förstorad skala. Röd text = ej sedda i modern tid i Jämtlands län

Förklaring Rödlistan


NT = Nära hotad

VU = Sårbar

EN = Starkt hotad

CR = Akut hotad


B = Brackvattenmiljöer

F = Fjäll

H = Havsstränder

J = Jordbruksmark

L = Limniska miljöer

M = Marina miljöer

S = Skogsmark

U = Urbana miljöer

V = Våtmark