Floraväkteri

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Resultat av Floraväkteriet 2019

Sammanfattning av 2019 års insatser inom Jämtlands län.

Resultat per art, grupperade per rödlistekategori


Starkt hotad (EN)
Brunkulla: 81 lokaler, varav 33 utan återfynd, med totalt 1 216 plantor.
Fältgentiana: 94 lokaler, varav 27 utan återfynd, med totalt 5 406 plantor.
Klådris: 5 lokaler med totalt 357 buskar.
Mosippa: 21 lokaler, varav 3 utan återfynd, med totalt 7 460 rosetter.
Myrstarr: 2 lokaler med totalt 53 strån.
Sanddraba: 2 lokaler med totalt ca 150 plantor.
Smällvedel: 21 lokaler, varav 4 utan återfynd, med totalt 1 028 tuvor.
Vityxne: 9 lokaler, varav 4 utan återfynd, med totalt 103 plantor.
Sårbar (VU)
Brokstarr: 1 lokal med totalt ca 750 plantor.
Frösöstarr: 1 lokal, endast rapporterad som förekomst.
Jämtlandsmaskros: 42 lokaler, varav 4 utan återfynd, med totalt 2 456 plantor.
Källgräs: 1 lokal, utan återfynd.
Stickelfrö: 3 lokaler, varav 1 utan återfynd, med totalt 333 plantor.
Stor låsbräken: 3 lokaler med totalt 104 plantor.
Stortimjan: 1 lokal med totalt 72 m2 förekomstyta.
Topplåsbräken: 13 lokaler, varav 6 utan återfynd, med totalt 9 plantor.
Vanlig backsippa: 1 lokal med 5 plantor.
Nära hotad (NT)
Desmeknopp: 2 lokaler med totalt ca 20 500 skott.
Fjällbrud: 4 lokaler med totalt 405 rosetter.
Höstlåsbräken: 8 lokaler, varav 4 utan återfynd, med totalt 56 plantor.
Kalkbräken: 6 lokaler med totalt ca 54 326 bladskivor.
Majviva: 3 lokaler med totalt 468 plantor.
Myrbräcka: 5 lokaler med totalt 18 988 blommande skott.
Månlåsbräken: 1 lokal med 54 plantor.
Nordlåsbräken: 12 lokaler, varav 4 utan återfynd, med totalt 65 plantor.
Norna: 1 lokal med 32 blommande skott.
Paddfot: 2 lokaler med totalt ca 950 plantor.
Spindelört: 1 lokal med minst 235 plantor. NY för länet.
Livskraftig (LC)
Fjällgentiana: 1 låglandslokal utan återfynd.
Fältsippa: 1 lokal utan återfynd.
Guckusko: 32 lokaler, varav 2 utan återfynd, med totalt 22 195 skott.
Smalviva: 2 lokaler, varav 1 utan återfynd, med 27 plantor. (fler lokaler i separat rapport)
Ej tillämplig (NA)
Svärdtåg: 2 lokaler med totalt ca 1 000 strån.
Ej bedömd (NE)
Pysslinglåsbräken: 1 lokal med 9 plantor.


Boktips

Föreningen har kommit över ett antal exemplar av boken Lär känna våra sällsynta fjällväxter som i vackra bilder och noggranna beskrivningar berättar om de rödlistade växterna i våra svenska fjäll. Du kan köpa boken för endast 60 kr av oss. Kontakta Lars-Åke, mobil: 070-380 33 43, e-post: lars-ake.backstrom@live.se

Först till kvarn!


Floraväktarna


Floraväktarna är en riksom-spännande verksamhet som samordnas nationellt av Svenska Botaniska Före- ningen. Arbetet går ut på att lokalisera, inventera och rapportera kärlväxtarter som omfattas av den nationella Rödlistan över hotade arter


De lokala botaniska före- ningarna har det regionala ansvaret och koordineringen i sina län.


Rapporteringen sker till ArtDatabankens rapport-system Artportalen.


Alla inkomna rapporter kan sedan analyseras av ArtData-banken för att ligga till grund för ge aktuell hotbild och en aktuell Rödlista.


JÄBS samordnar flora- väkteriet inom Jämtlands län.


Kontakta Staffan Åström eller Lars-Åke Bäckström för mer information. Kontaktuppgifter på sida Styrelsen.