Styrelse

Jämtlands Flora

 

Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS) Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Styrelsen 2018

 

Ordförande (samt Atlasinventering och floraväkteri):

Staffan Åström, Aspås, carex47@gmail.com, 0640-131 14

 

Kassör (samt medlemsärenden och floraväkteri):

Lars-Åke Bäckström, Litsnäset, Lit, lars-ake.backstrom@live.se,

070-380 33 43

 

Sekreterare:

Bo Svartholm, Frösön, bo.svartholm@gmail.com, 070-627 60 73

 

Ledamot:

Henrik Zetterström, Frösön, heze@telia.com, 070-290 90 20

 

Ledamot:

Johanna Söderberg, Östersund, johanna.soderberg@yahoo.se,

070-647 33 16

 

Suppleant:

Göran Dahl, Glösa, Alsen, dahl.goran@telia.com, 072-234 40 04

 

Revisor:

Bengt Ålkils, Östersund, bengtalkils@live.se, 070-548 37 94

Christer Pålsson, Ås, chrpal56@gmail.com, 070-648 59 70

 

Valberedning:

Ingvar Alkemar, Orrviken, ingvar.alkemar@gmail.com, 063-402 99

Bengt Ålkils, Östersund, bengtalkils@live.se, 072-548 37 94