Mötes- och exkursionsprogram

Jämtlands Flora


Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS)  Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Studiecirkel


Lär känna våra vilda växter


Jämtlands Botaniska Sällskap bjuder in till studiecirkel om våra vilda växter med start i slutet av maj 2019.

Ca 10 träffar, planering på första träffen.


Anmäl intresse till Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se


Samarbete med Studiefrämjandet Mitt i Östersund.

Aktiviteter 2019


Onsdag 20 mars 2019 kl 19:00, JÄBS Årsmöte klart

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund


Årsmötesförhandlingar enligt dagordning i utskickad kallelse.

Margareta Edqvist, nationell samordnare för Floraväktarna, besöker oss för att inspirera till fortsatta insatser för att kartlägga floran och att följa utvecklingen för de hotade arterna.

Vi firar JÄBS 20-års-jubileum 1999-2019.

Föreningen bjuder på fika.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Måndag 8 april 2019 kl 19:00, Uppstart floraväkteri klart

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund


Några punkter för kvällen:

1 Resultat av 2018 års floraväkteri (Lars-Åke)

2 Prioriterade arter 2019 enligt önskemål från ArtDatabanken, i Jämtlands län smalviva (gott om) och källgräs (1 fynd). (Lars-Åke)

3 Gemensamma resor 2019. (Alla)

4 Övrig planering sommaren 2019. (Alla)


Föreningen bjuder på fika.

Alla är välkomna, såväl gamla trotjänare som nyfikna nybörjare.

Hör gärna av er även om ni inte har tid att komma på träffen.

(kontaktuppgifter till Lars-Åke och Staffan längre ner under rubrik Floraväkteri)


--------------------------------------------------------------------------------------


Söndag 16 juni 2019, De Vilda Blommornas Dag klart

De Vilda Blommornas Dag arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen. Under samma dag genomförs blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark inklusive Färöarna och Grönland.

JÄBS anordnar vandringar i Jämtland under dagen. Vandringen varar en eller ett par timmar. Vi rekommenderar klädsel efter väderleken och oömma skor. Ta gärna med fika eller frukt.


Årets vandringar:

Kl 10:00, Lillsjön, Odensala.

Samling på parkeringen vid Fagerbackens slut i Odenskog. Vandring mot Lillsjön. Vi tittar på växter längs stranden samt i rika stråk i skogen. 1½ till 2 timmar. Stövlar eller oömma skor rekommenderas. Ta gärna med fika.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


Kl 13.00, Kännåsenvägen söder om Kännåsen.

Samling vid Kännåsenvägen. Stövlar eller andra oömma skor behövs. Information: Staffan Åström, 070-68 68 274, carex47@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------

Atlas inventering/blomstervandring

För en framtida atlas över växternas utbredning i Sverige behöver vi i Jämtland öka kunskapen om vilka kärlväxter vi har inom landskapet. I atlasen kommer man att redovisa förekomst eller inte förekomst i en ruta om 10 x10 km. Vi behöver alltså ha minst en känd växtplats per ruta för att en växt ska anses finnas i den rutan. Landskapet Jämtland består av 450 st 10x10 km rutor.

Vi väljer att besöka ett 5x5 km kartblad inom 10x10 km-rutan, ofta det nedre vänstra kartbladet om det ser lovande ut.

Besök för artjakt i kartbladet i juni/juli med återbesök i juli/augusti.


2019 har vi valt att besöka en ruta vid Röjan/Rätansböle (17E4e), en ruta vid Viggesågen (V om Svenstavik) (18E2c), båda med få registrerade arter sedan tidigare. Det kan tillkomma ytterligare.


Information: Staffan Åström, 070-686 82 74, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


--------------------------------------------------------------------------------------------

Floraväkteri

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.


JÄBS samordnar floraväkteri inom Jämtlands län. Under sommaren besöker vi många växtplatser för hotade växter. Vi anpassar tidpunkt efter blomningstid, så exakt dag för besök hos en viss art varierar mellan olika år.


Hör av dig om du vill hjälpa till eller bara följa med någon av våra floraväktare.


Gemensamma resor:


Lördag 1 juni, Norna vid Siljeåsen N om Strömsund klart

07:30, samåkning från Östersund.

Intresseanmälan till Bengt Ålkils, 072-548 37 94


Lördag 27 juli, Myrbräcka V om Kälarne
08:00, samåkning från Östersund. Hör av er för anmälan och för att bestämma mötesplats. Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


Vid träff för uppstart av årets floraväkteri bestäms mer detaljer. Vi kan t.ex. ordna några fler gemensamma resor vid sidan av de som floraväktaren gör själv.


Guckusko


Vi hade i uppdrag att räkna guckusko på så många platser vi orkade år 2017 och 2018. Under 2018 har vi besökt 84 lokaler med totalt 46 463 skott guckusko. 2017 och 2018 har vi sammanlagt besökt 251 olika lokaler. Vi har ändå bara lyckats räkna en liten del av alla lokaler för guckusko i länet.


Du kan fortsätta att räkna på egen hand och rapportera till Artportalen, eller ta kontakt för tips om platser eller för att följa någon floraväktare.


Räkna antal skott, både blommande och icke blommande. Skott är den enskilda delen som kommer upp ur marken och bildar en bladrosett som kan vara vegetativ eller blomma med en eller flera blommor på en stjälk. Många skott kan stå tillsammans i en tuva. Komplettera gärna med "varav xx blommande" och beskrivning av utbredningen t.ex. "i fyra tuvor inom 3x15 m". Ta en koordinat. Om det är en stor lokal är det bra om man tar flera koordinater så att man får en bild av hela utbredningen. Om du rapporterar på Artportalen ska du välja enhet ”Stjälkar/strån/skott”.


Information: Staffan Åström, 070-686 82 74, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se


--------------------------------------------------------------------------------------------

Spontanutflykter

Förutom de utflykter som planeras i god tid, och publiceras här och i Rödbläran kommer utflykter och inventeringar att genomföras med kort varsel under barmarksperioden.

Meddela namn och e-post-adress till någon i styrelsen så får du en inbjudan ca en vecka innan utflykten. Spontanutflykter kommer även att publiceras här cirka en vecka innan.


Onsdag 26 juni kl 18:00, Brunkulla vid Nästmyren i Fugelsta

Brunkullorna har börjat slå ut, flera borde vara i högform på onsdag.
Samåkning från Östersund, hamnen vid piren (rakt fram från järnvägsövergången vid glashyttan).
Det går också att ansluta vid Nästmyren ca kl 18:20. Begränsat antal P-platser, samåk.
Tänk gärna på Marieby Hembygdsförening som vårdar brunkullorna så väl.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,
lars-ake.backstrom@live.se


Onsdag 3 juli kl 18:00, Växter vid Havremagasinet i Östersund

Favorit i repris. Vi är lite tidigare i växternas utveckling i år, så det kan finnas andra sorter att titta på.
Samling på grusplanen mitt emot Berners (500 m norr om Hofvallen). Akta alla små fotbollsspelare, Storsjöcupen pågår.
Vandring mot Havremagasinet i stilla takt. Vi tittar på växter längs vägen och vid gång/cykelbanan upp mot Stadsdel norr innan Havremagasinet. Torr terräng.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,
lars-ake.backstrom@live.se


Måndag 15 juli kl 18:00, Västerhus Frösön

Välkommen att delta på en spontan blomstervandring vid Västerhus på Frösön.
Samling på parkeringen 300 m ner längs Bynäsvägen.
Bynäsvägen ligger längst bort i Frösö Park (tidigare F4). Det finns dels en träskylt på höger sida och en vanlig vit skylt med vägnamn vid de få kvarvarande byggnader som tillhör det militära. Skylten för Fältjägarna syns bra. Följ vägen utför backen förbi de militära byggnaderna. 50 meter bortom grindarna ligger det en parkeringsplats på vänster sida, mitt för starten av motionsspår. Om det inte regnar ska vi klara oss utan stövlar, men det finns en del fuktstråk för den som tycker att det blir för torrt.
För de som kommer från Krokomshållet blir det mycket närmare att åka via Rödön.
Huvudattraktionen är stortimjan som Lars-Olof och Maria Grund hittade förra sommaren, men vi tittar som vanligt även på andra växter som vi träffar på.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,
lars-ake.backstrom@live.se


Måndag 22 juli 18:00, tema åkerogräs nära Sunne Kyrkoruin

Vid vägen mot färjan till Norderön, nära Sunne Kyrkoruin, har Orrvikspotatis ett av sina potatisland. Vi har fått tillåtelse att spana efter trevliga ogräs runt kanten av landet.
Låter revormstörel, gatkamomill, penningört, snärjmåra och svinmålla lockande? Följ med och hälsa på dem.
Samåkning från Hamnen i Östersund, vid piren, kl 18:00, vid parkeringen till Sunne Kyrkoruin ca kl 18:20.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,
lars-ake.backstrom@live.se

--------------------------------------------------------------------------------------------

Årets växt

Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en växt till Årets växt, som man vill rikta speciell uppmärksamhet mot.

2019 års växt är Sveriges tre tätörter: tätört , dvärgtätört och fjälltätört

(Pinguicula vulgaris, Pinguicula villosa, Pinguicula alpina).


Tätört är den vanligaste av de tre arterna. Den finns i hela landet och växer på fuktig till våt torv eller på mineraljord. Den växer vid källflöden, på myrmark, på stränder av sjöar och åar och kan även ses längs skogsbilvägar och stigar, i diken, kraftledningsgator eller i bottnen av täkter.

Tätört är en flerårig ört med gulgröna, klibbiga blad som sitter samlade i en rosett vid marken. Bladkanterna är inrullade, ovansidan är täckt av skaftade slemavsöndrande körtlar som gör att smådjur fastnar samt oskaftade körtlar som avsöndrar enzymer som löser upp de fångade djuren.
Tätört blommar med en ensam blåviolett blomma i toppen av en fint körtelhårig stängel som stiger upp från mitten av bladrosetten i juni-juli. Blomman har en lång, smal och rak sporre. Frukt i form av en kapsel bildas i toppen av stängeln.
Foto Lars-Åke Bäckström


Dvärgtätört är en liten oansenlig ört som kan vara svår att få syn på. Den finns från nordligaste Värmland och norrut i resten av Sverige. Den är ovanligare längs kusten. Den växer på blöta myrar bland vitmossa, oftast rostvitmossa, Sphagnum fuscum. På låglandet verkar den föredra kalkrika myrar.

Bladrosetten är ofta nedsänkt och dold i vitmossa. Bladen är endast någon centimeter långa, brungröna, något rundade med inrullade kanter som är håriga nertill.
Blomstängeln är bara en halv decimeter hög med en liten, blekviolett blomma med en smal sporre. Den blommar i juni-juli, sägs blomma något tidigare än övriga tätörter. Stängeln är tunn med tätt sittande utspärrade körtelhår. Även blommans foder är hårigt.


Foto Staffan Åström


Fjälltätört förekommer främst på fuktig, kalkrik mark vid bäckar, källor och på fukthedar i de nordliga fjällen. Den har hittats på några platser i Härjedalsfjällen samt i kalkkärr på Gotland.
Bladen är minst två centimeter långa, ofta något brunröda med inrullade bladkanter.
Fjälltätört blommar med vita blommor i toppen av en nästan kal stängel i juni-juli. Blomman är tvåläppig och har ofta gula fläckar på underläppen, antal och placering av fläckar varierar. Sporren är gulaktig, kort, bred och böjd.


Foto Henrik Zetterström


Läs mer om årets växt i första numret av Rödbläran.

Vi kommer att vara extra noggranna att rapportera in fynd av tätörter när vi är ute i naturen under året.

Rapportera gärna dina egna fynd till Artportalen http://artportalen.se