Mötes- och exkursionsprogram

Jämtlands Flora

 

Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS) Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Aktiviteter 2019

 

 

Onsdag 20 mars 2019 kl 19:00, JÄBS Årsmöte

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund

 

Årsmötesförhandlingar enligt dagordning i utskickad kallelse.

Margareta Edqvist, nationell samordnare för Floraväktarna, besöker oss för att inspirera till fortsatta insatser för att kartlägga floran och att följa utvecklingen för de hotade arterna.

Vi firar JÄBS 20-års-jubileum 1999-2019.

Föreningen bjuder på fika.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

(datum bestäms senare) april 2018, Uppstart floraväkteri

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund

 

Några punkter för kvällen:

1 Resultat av 2018 års floraväkteri (Lars-Åke)

2 Prioriterade arter 2019

3 Övrig planering sommaren 2019. Önskemål om egna och gemensamma övningar tas tacksamt emot. (Alla)

4 Övrigt.

 

Föreningen bjuder på fika.

Alla är välkomna, såväl gamla rävar som nyfikna nybörjare.

Hör gärna av er även om ni inte har tid att komma på träffen.

(kontaktuppgifter till Lars-Åke och Staffan längre ner under rubrik Floraväkteri)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Söndag 16 juni 2019, De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen. Under samma dag genomförs blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark inklusive Färöarna och Grönland.

JÄBS anordnar vandringar i Jämtland under dagen. Vandringen varar en eller ett par timmar. Vi rekommenderar klädsel efter väderleken och oömma skor. Ta gärna med fika eller frukt.

 

Årets vandringar:

Kompletteras så snart vi har planen klar.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Atlas inventering/blomstervandring

För en framtida atlas över växternas utbredning i Sverige behöver vi i Jämtland öka kunskapen om vilka kärlväxter vi har inom landskapet. I atlasen kommer man att redovisa förekomst eller inte förekomst i en ruta om 10 x10 km. Vi behöver alltså ha minst en känd växtplats per ruta för att en växt ska anses finnas i den rutan. Landskapet Jämtland består av 450 st 10x10 km rutor.

Vi väljer att besöka ett 5x5 km kartblad inom 10x10 km-rutan, ofta det nedre vänstra kartbladet om det ser lovande ut.

Besök för artjakt i kartbladet i juni/juli med återbesök i juli/augusti.

 

Två till tre rutor kommer att besökas. Vilka meddelas här senare.

 

Information: Staffan Åström, 0640-131 14, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Floraväkteri

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.

 

JÄBS samordnar floraväkteri inom Jämtlands län. Under sommaren besöker vi många växtplatser för hotade växter. Vi anpassar tidpunkt efter blomningstid, så exakt dag för besök hos en viss art varierar mellan olika år.

 

Hör av dig om du vill hjälpa till eller bara följa med någon av våra floraväktare.

 

Vid träff för uppstart av årets floraväkteri bestäms mer detaljer. Vi kan t.ex. ordna någon eller några gemensamma resor vid sidan av de som floraväktaren gör själv.

 

Guckusko

 

Vi hade i uppdrag att räkna guckusko på så många platser vi orkade år 2017 och 2018. Under 2018 har vi besökt 84 lokaler med totalt 46 463 skott guckusko. 2017 och 2018 har vi sammanlagt besökt 251 olika lokaler. Vi har ändå bara lyckats räkna en liten del av alla lokaler för guckusko i länet.

 

Du kan fortsätta att räkna på egen hand och rapportera till Artportalen, eller ta kontakt för tips om platser eller för att följa någon floraväktare.

 

Räkna antal skott, både blommande och icke blommande. Skott är den enskilda delen som kommer upp ur marken och bildar en bladrosett som kan vara vegetativ eller blomma med en eller flera blommor på en stjälk. Många skott kan stå tillsammans i en tuva. Komplettera gärna med "varav xx blommande" och beskrivning av utbredningen t.ex. "i fyra tuvor inom 3x15 m". Ta en koordinat. Om det är en stor lokal är det bra om man tar flera koordinater så att man får en bild av hela utbredningen. Om du rapporterar på Artportalen ska du välja enhet ”Stjälkar/strån/skott”.

 

Information: Staffan Åström, 0640-131 14, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se

 

Gemensamma utflykter

 

Meddelas här när vi har bestämt när och var.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spontanutflykter

Förutom de utflykter som planeras i god tid, och publiceras här och i Rödbläran kommer utflykter och inventeringar att genomföras med kort varsel under barmarksperioden.

Meddela namn och e-post-adress till någon i styrelsen så får du en inbjudan ca en vecka innan utflykten. Spontanutflykter kommer även att publiceras här cirka en vecka innan.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Årets växt

Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en växt till Årets växt, som man vill rikta speciell uppmärksamhet mot.

2019 års växt är Sveriges tre tätörter: fjälltätört, dvärgtätört och tätört

(Pinguicula alpina, Pinguicula villosa, Pinguicula vulgaris).

Mer information om dessa kommer under vårvintern 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om årets växt i första numret av Rödbläran.

Vi kommer att vara extra noggranna att rapportera in fynd av när vi är ute i naturen under året.

Rapportera gärna dina egna fynd till Artportalen http://artportalen.se