Mötes- och exkursionsprogram

Jämtlands Flora

 

Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS) Kontakt: brunkulla@jamtflora.se

Aktiviteter 2018

 

 

Måndag 19 mars 2018 kl 19:00, JÄBS Årsmöte √klart

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund (OBS Ny adress)

 

Årsmötesförhandlingar enligt dagordning i utskickad kallelse, bl.a. andra omröstningen om styrelsens förslag till mindre justering av föreningens stadgar.

Efter årsmötet fortsätter vi att prata kring blomsterminnen från 2017 och vad vi tillsammans vill göra 2018.

Föreningen bjuder på fika.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Måndag 9 april 2018 kl 18:30, Uppstart floraväkteri √klart

Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 34, Östersund

 

Några punkter för kvällen:

1 Resultat av 2017 års floraväkteri (Lars-Åke)

2 Prioriterade arter 2018

3 Guckusko, fortsatt satsning under 2018. (Lars-Åke)

4 Övrig planering sommaren 2018. Önskemål om egna och gemensamma övningar tas tacksamt emot. (Alla)

5 Övrigt.

 

Föreningen bjuder på fika.

Alla är välkomna, såväl gamla rävar som nyfikna nybörjare.

Hör gärna av er även om ni inte har tid att komma på träffen.

(kontaktuppgifter till Lars-Åke och Staffan längre ner under rubrik Floraväkteri)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Söndag 17 juni, De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen. Under samma dag genomförs blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark inklusive Färöarna och Grönland.

JÄBS anordnar vandringar i Jämtland under dagen. Vandringen varar en eller ett par timmar. Vi rekommenderar klädsel efter väderleken och oömma skor. Ta gärna med fika eller frukt.

 

Årets vandringar:

10:00 Blomstervandring i Aspåsnäset √klart

Vi samlas vid Aspåsnäsets bygdegård och tar oss sedan gemensamt till guckuskomarkerna norr om.

Ledare: Staffan Åström, 0640-131 14, carex47@gmail.com

 

13:00 Blomstervandring vid Minnesgärde, Östersund √klart

Vi tittar på växter längs stranden och gångstigar mot Odensala. Vi hoppas bland annat att guckuskon blommar.

Samling vid parkeringen till parken i Minnesgärde, Östersund. Parken ligger mellan järnvägen och Storsjön med infart från Tjalmargatan/Storsjöstråket just nedanför järnvägsövergången.

Ledare: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se

 

Ytterligare en vandring som anordnas av Alsens Hembygdsförening:

11:00 Vandring på Avraden i Berge, Alsen - en gammal naturbeteshage √klart

Avraden i Berge, Alsen är en gammal naturbeteshage högt och vackert belägen med artrik flora. Man har här funnit ett 40-tal hävdberoende arter och dessutom den fridlysta violetta guldvingen. Området har nyligen röjts av Länsstyrelsen för att gynna hagens biologiska mångfald.

Vandringen avslutas på Backgården, Alsens hembygdsgård där man har möjlighet att köpa fika och reflektera med andra över dagens botaniska upplevelse.

Ledare: Bengt Ålkils, 072-548 37 94

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Atlas inventering/blomstervandring

För en framtida atlas över växternas utbredning i Sverige behöver vi i Jämtland öka kunskapen om vilka kärlväxter vi har inom landskapet. I atlasen kommer man att redovisa förekomst eller inte förekomst i en ruta om 10 x10 km. Vi behöver alltså ha minst en känd växtplats per ruta för att en växt ska anses finnas i den rutan. Landskapet Jämtland består av 450 st 10x10 km rutor.

Vi väljer att besöka ett 5x5 km kartblad inom 10x10 km-rutan, ofta det nedre vänstra kartbladet om det ser lovande ut.

Besök för artjakt i kartbladet i juni/juli med återbesök i juli/augusti.

 

Av årets tre utvalda kartblad ligger ett vid Landögssjön i Offerdal och två mellan Strömsund och Lövberga i angränsande rutor.

 

20E 0c, kring den sydöstra delen av Landögssjön i Offerdal. 53 arter har rapporterats tidigare.

 

20G 6a, nordost om Strömsund med sjön Trångsjön och bl.a. orten Hössjöflon inom kartbladet. Endast 2 arter har rapporterats tidigare.

 

20G 8a, vid Lövberga nordost om Strömsund med sjön Gåxsjön, södra delen av orten Lövberga med väg E45 och järnväg inom kartbladet. 34 arter har rapporterats tidigare.

 

Information: Staffan Åström, 0640-131 14, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Floraväkteri

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.

 

JÄBS samordnar floraväkteri inom Jämtlands län. Under sommaren besöker vi många växtplatser för hotade växter. Vi anpassar tidpunkt efter blomningstid, så exakt dag för besök hos en viss art varierar mellan olika år.

 

Hör av dig om du vill hjälpa till eller bara följa med någon av våra floraväktare.

 

Vid träff för uppstart av årets floraväkteri bestäms mer detaljer. Vi kan t.ex. ordna någon eller några gemensamma resor vid sidan av de som floraväktaren gör själv.

 

Guckusko

 

OBS att vi i år fortsätter att göra en specialinsats för att räkna guckusko.

 

Jämtland har kanske världens högsta täthet av guckusko, men hur står det egentligen till? Utifrån de uppgifter som finns idag är det svårt att göra en rimlig populationsskattning (av antalet skott) i länet.

 

Du kan räkna på egen hand och rapportera till Artportalen, eller ta kontakt för tips om platser eller för att följa någon floraväktare.

 

Räkna antal skott, både blommande och icke blommande. Skott är den enskilda delen som kommer upp ur marken och bildar en bladrosett som kan vara vegetativ eller blomma med en eller flera blommor på en stjälk. Många skott kan stå tillsammans i en tuva. Komplettera gärna med "varav xx blommande" och beskrivning av utbredningen t.ex. "i fyra tuvor inom 3x15 m". Ta en koordinat. Om det är en stor lokal är det bra om man tar flera koordinater så att man får en bild av hela utbredningen. Om du rapporterar på Artportalen ska du välja enhet ”Stjälkar/strån/skott”.

 

Information: Staffan Åström, 0640-131 14, carex47@gmail.com samt Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43, lars-ake.backstrom@live.se

 

Gemensamma utflykter

 

Söndag 27 maj, Norna √klart

Gemensam resa till lokal i Bräcke kommun. För detaljer och samåkning kontakta Lars-Åke 070-380 33 43

 

Några av dagarna 20-30 juni, Guckusko √klart

Datum bestäms senare, kontakta Lars-Åke 070-380 33 43

 

Söndag 12 augusti, Ryssbräken vid Albacken

09:00, samåkning från parkeringen i hamnen i Östersund.

Resa via Bräcke mot Albacken, ca 104 km enkel väg. Vi ska bl.a. räkna bladskivor av ryssbräken som växer längs ca 1 km av en bäck 3 km VSV om Albacken. Anmäl intresse Lars-Åke 070-380 33 43

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spontanutflykter

Förutom de utflykter som planeras i god tid, och publiceras här och i Rödbläran kommer utflykter och inventeringar att genomföras med kort varsel under barmarksperioden.

Meddela namn och e-post-adress till någon i styrelsen så får du en inbjudan ca en vecka innan utflykten. Spontanutflykter kommer även att publiceras här cirka en vecka innan.

 

Måndag 14 maj 2018, Årets växt Gullpudra √klart

18:00, samåkning från parkeringen i hamnen i Östersund. Vi besöker en lokal för gullpudra, som Svenska Botaniska Föreningen har utsetts till årets växt 2018. Resa mot Orrviken, följ skyltning mot Moose Garden, vi lånar deras parkering. Det går även att ansluta direkt i Orrviken ca kl 18:20.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se

Hur gick det? Det blev en underbar kväll, vi få som var med njöt av värmen och gullpudran sken ikapp med den nedåtgående solen.

 

Tisdag 26 juni 2018 kl 18:00, Lillänge, Östersund √klart

Samling på parkeringen vid COOP FORUM m.fl. närmast E14.

Promenad genom tunneln till övre sidan av vägen och till vänster längs vägkanten bort mot en bit rikt kärr som är det som återstår av tidigare Långmyren.

Det är ganska blött, så stövlar eller andra lämpliga skor behövs.

Flugblomster, blodnycklar, brudsporre, axag och andra trevliga växter borde vi kunna hitta.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se

 

Tisdag 10 juli 2018 kl 18:00, Tallbacken Stadsdel norr, Östersund

Samling direkt väster om parkeringen till ICA Maxi (sidan mot Storsjön).

Vi tittar på växter vid ICA Stig och i övriga Tallbacken. Om någon vill ha lite repris av förra årets vandring till Havremagasinet kan vi även promenera dit.

Torr mark om det håller sig från att regna.

Information: Lars-Åke Bäckström, 070-380 33 43,

lars-ake.backstrom@live.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Årets växt

Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en växt till Årets växt, som man vill rikta speciell uppmärksamhet mot.

2018 års växter är gullpudra Chrysoplenium alternifolium, kustgullpudra Chrysoplenium oppositifolium (Akut hotad (CR)) och polargullpudra Chrysoplenium tetrandrum (Nära hotad (NT)) varav endast den först nämnda finns i Jämtland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullpudra

Foto Staffan Åström

 

Läs mer om gullpudra i årets första nummer av Rödbläran.

Vi kommer att vara extra noggranna att rapportera in fynd av gullpudra när vi är ute i naturen under året.

Rapportera gärna dina egna fynd till Artportalen http://artportalen.se